Osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha tai työmarkkinatuki

Soviteltu ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki voi tuoda osa-aikatyön palkan päälle lisätuloja jopa satoja euroja kuukaudessa.

Työtön henkilö, joka aloittaa osa-aika- tai keikkatyöt, voi yleensä saada soviteltua työttömyysetuutta työttömyyskassasta tai Kelasta.

Harvemmin tulee kuitenkin mieleen, että jo osa-aikaisesti töissä oleva on samoin ehdoin oikeutettu soviteltuun työttömyysturvaan.

Osa-aikatyöläinen on toisin sanoen osa-aikatyötön.

Soviteltu työttömyysturva lieneekin asumistuen ja toimeentulotuen ohella yksi tukimuodoista, joka jää usein hakematta tietämättömyyden vuoksi.

Soviteltua työttömyysetuutta voi saada työajan ollessa korkeintaan 80% alan kokoaikaisesta työajasta, palkan ollessa suhteellisen pieni ja muiden työttömyyskorvauksen myöntämisedellytysten täyttyessä.

Lue myös:


Milloin soviteltua päivärahaa voi saada

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus

 • osa-aikatyössä ja keikkatyössä, jos työaika on enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta eli yleensä korkeintaan 30 tuntia viikossa
 • työntekijällä, jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia
 • tilapäisen, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai päätoimisen yritystoiminnan ajalta
 • yrittäjällä neljän kuukauden ajan, kun yritystoiminta on aloitettu työttömyysaikana
 • sivutoimisella yrittäjällä esim. freelancer

Soviteltuun työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta

 • jos töitä olisi mahdollista tehdä kokopäiväisesti, mutta työaikaa on lyhennetty työntekijän omasta aloitteesta
 • päätoimisella yrittäjällä, poikkeuksena yritystoiminnan aloittaminen työttömänä
 • henkilöllä, jolla ei ylipäänsä ole oikeutta työttömyysturvaan esim. opintotukea saava opiskelija
 • karenssin aikana

Soviteltua työttömyyskorvausta ei myönnetä paikkaamaan kannattamatonta yritystoimintaa tai provisiopalkkaista kokoaikatyötä, vaikka tulot olisivat nolla euroa myyntien puuttumisen takia.

Soviteltua työttömyysetuutta ei voi myöskään saada sellaisissa tilanteissa, joissa työnantaja ei käytännössä pysty valvomaan työntekijän työaikaa. Silloin työaikaehdon toteutumista ei ole mahdollista yksiselitteisesti todistaa.


Sovitellun päivärahan määrä

Palkkatuloilla on niin sanottu 300 euron suojaosa. Kuukaudessa voi tienata 300 euroa ja saada silti täyden työttömyyskorvauksen.

Tienata saa enemmänkin, mutta silloin palkka alkaa pienentämään sovitellun työttömyysetuuden määrää.

Jokainen 300 euron ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuuden määrää 50 sentillä.

Palkkana huomioidaan kaikki veronalaiset palkanosat bruttomääräisenä eli ennen veroja tai muita vähennyksiä.

Lomarahat ja lomakorvaukset huomioidaan. Verottomia päivärahoja ja kilometrikorvauksia ei huomioida.

Tällä kaavalla Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea ilman korotuksia saavalla työttömyysetuutta ei jää maksettavaksi kun bruttopalkan ollessa noin 1750 euroa.

Pienemmillä palkoilla saa soviteltua työttömyysetuutta.

Bruttopalkka / kkKelan työttömyysetuus / kk
300 €723 €
400 €673 €
500 €623 €
600 €573 €
700 €523 €
800 €473 €
900 €423 €
1000 €373 €
1100 €323 €
1200 €273 €
1300 €223 €
1400 €173 €
1500 €123 €
1600 €73 €
1700 €23 €

Taulukossa esitetyt sovitellun peruspäivärahan tai työmarkkinatuen määrät ovat suuntaa antavia määriä.

Määrään vaikuttavat mm. sovittelujakson päivien määrä ja lapsikorotukset.

Voit arvioida sovitellun päivärahan määrää Kelan laskurilla tai ansiopäivärahan laskurilla.

Soviteltu päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä maanantaista perjantaihin, myös työskentelypäiviltä. Työpäivien määrällä tai ovatko työt arkena vai viikonloppuna, ei ole merkitystä.

Täydestä päivärahasta vähennetään palkkatulo työskentelyviikonpäivästä riippumatta.

Palkan yhteensovittaminen työttömyysetuuden kanssa tapahtuu palkanmaksukausien mukaisessa tahdissa, joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

Neljän viikon sovittelujaksolla suojaosan määrä on 279 euroa.

Palkat sovitellaan maksuperusteisesti. Kullekin sovittelujaksolle palkkoina huomioidaan kyseisellä jaksolla maksetut palkat.

Esimerkki

 • Bruttopalkka 1400 €/kk
 • Soviteltu työmarkkinatuki 8,08 €/pv
 • Soviteltu työmarkkinatuki 22 pv/kk x 8,08 €/pv
  = 177,76 €/kk

Soviteltu työmarkkinatuk


Sovitellun päivärahan hakeminen

Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen selviää hakemalla. Jätä tukioikeuden selvittäminen ja tukien laskenta Työ- ja elinkeinotoimiston, työttömyyskassan ja Kelan huoleksi.

Osa-aikatyön alkaessa pidä työnhaku voimassa. Jos et ole aikaisemmin saanut työttömyyspäivärahaa, ilmoittaudu kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi TE-palveluiden verkkoasioinnissa, täytä tarvittavat tiedot ja toimita mahdolliset liitteet. Ilmoita myös osa-aikatyöstä.

TE-toimisto pyytää tarvittaessa lisätietoja ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen.

Jos työttömyysetuuden maksamiselle ei ole työvoimapoliittista estettä, toimita työttömyysturvahakemus työttömyyskassaan tai Kelaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Työttömyysturvan takautuva hakuaika on kolme kuukautta.

Hae työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen riittävän kauan ja työttömyyskassan työssäoloehto täyttyy. Muussa tapauksessa toimita hakemus Kelaan.

Täytä tehdyt työtunnit päiväkohtaisesti työttömyysturvahakemukseen tai ilmoitukseen työttömyysajasta.

Kannattaa siis pitää kirjaa työtunneista, niin ne on helpompi ilmoittaa hakemusta täytettäessä.

Kaikki työtunnit on ilmoitettava työttömyysetuuden maksajalle siitä huolimatta, että palkka jäisi alle suojaosan.

Liiton päiväraha tarkoittaa puhekielessä samaa asiaa kuin työttömyyskassan päiväraha.

Palkansaajan ei kuitenkaan tarvitse kuulua ammattiliittoon saadakseen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassaan voi liittyä erikseen.


Tulorekisteri helpottaa ja nopeuttaa rahojen saamista

Työnantajat ovat velvollisia ilmoittamaan palkat ja muut työkorvaukset kansalliseen tulorekisteriin, joten palkkalaskelmia ei nykyisin tarvitse toimittaa työttömyysetuuden maksajalle.

Kela ja työttömyyskassat saavat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Voit tarkistaa omat tietosi kirjautumalla tulorekisteriin.

Kelan tavoiteaika työttömyysturvan jatkohakemuksille eli työttömyysajan ilmoituksille on viisi päivää.

Ensimmäistä kertaa työttömyysturvaa hakiessa käsittely kestää keskimäärin 19 päivää.

Tulorekisteristä huolimatta suosittelen säilyttämään palkkakuitit, työsopimukset ja muut tärkeät paperit fyysisessä muodossa perinteisessä mappikansiossa sekä sähköisessä muodossa tietokoneella, koska koskaan ei voi tietää missä ja milloin papereita tarvitsee.

Kommentoi artikkelia