Osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha tai työmarkkinatuki

Soviteltu ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki voi tuoda osa-aikatyön palkan päälle lisätuloja jopa satoja euroja kuukaudessa.

Työtön henkilö, joka aloittaa osa-aika- tai keikkatyöt, voi usein saada soviteltua työttömyysetuutta työttömyyskassasta tai Kelasta.

Harvemmin tulee kuitenkin mieleen, että jo osa-aikaisesti töissä oleva on samoin ehdoin oikeutettu soviteltuun työttömyysturvaan. Osa-aikatyöläinen on toisin sanoen osa-aikatyötön.

Soviteltu työttömyysturva lieneekin asumistuen ja toimeentulotuen ohella yksi tukimuodoista, joka voi jäädä tietämättömyyden vuoksi hakematta.

Soviteltua työttömyysetuutta voi saada kun työaika on korkeintaan 80% alan kokoaikaisesta työajasta, palkka jää suhteellisen pieneksi ja muut työttömyyskorvauksen myöntämisedellytykset täyttyvät.

Lue myös:


Milloin soviteltua päivärahaa voi saada

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus

  • osa-aikatyössä ja keikkatyössä, jos työaika on enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta eli yleensä korkeintaan 30 tuntia viikossa
  • työntekijällä, jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia
  • tilapäisen, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai päätoimisen yritystoiminnan ajalta
  • yrittäjällä neljän kuukauden ajan, kun yritystoiminta on aloitettu työttömyysaikana
  • sivutoimisella yrittäjällä esim. freelancer

Soviteltuun työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta

  • jos töitä olisi mahdollista tehdä kokopäiväisesti, mutta työaikaa on lyhennetty työntekijän omasta aloitteesta
  • päätoimisella yrittäjällä, poikkeuksena yritystoiminnan aloittaminen työttömänä
  • henkilöllä, jolla ei ylipäänsä ole oikeutta työttömyysturvaan esim. opintotukea saava opiskelija

Soviteltua työttömyyskorvausta ei myönnetä paikkaamaan kannattamatonta yritystoimintaa tai provisiopalkkaista kokoaikatyötä, vaikka tulot olisivat nolla euroa myyntien puuttumisen takia.

Soviteltua työttömyysetuutta ei voi myöskään saada sellaisissa tilanteissa, joissa työnantaja ei käytännössä pysty valvomaan työntekijän työaikaa. Silloin työaikaehdon toteutumista ei ole mahdollista yksiselitteisesti todistaa.


Sovitellun päivärahan määrä

Palkkatuloilla on niin sanottu 300 euron suojaosa. Kuukaudessa saa tienata 300 euroa ja saa silti täyden työttömyyskorvauksen.

Tienata saa enemmänkin, mutta silloin palkka alkaa pienentämään sovitellun työttömyysetuuden määrää. Jokainen 300 euron ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuuden määrää 50 sentillä.

Esimerkiksi 1200 euron bruttopalkasta jää 300 euron suojaosan jälkeen soviteltavaksi palkaksi 900 euroa ja siitä puolet eli 450 euroa vähennetään työttömyyskorvauksen bruttomäärästä.

Palkkana huomioidaan kaikki veronalaiset palkanosat bruttomääräisenä eli ennen veroja tai muita vähennyksiä. Lomarahat ja lomakorvaukset huomioidaan. Verottomia päivärahoja ja kilometrikorvauksia ei huomioida.

Tällä kaavalla Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea ilman korotuksia saavalla työttömyysetuutta ei jää maksettavaksi kun bruttopalkka on noin 1700 euroa. Pienemmillä palkoilla saa soviteltua työttömyysetuutta.

Bruttopalkka / kkKelan työttömyysetuus / kk
300 €696 €
400 €646 €
500 €596 €
600 €546 €
700 €496 €
800 €446 €
900 €396 €
1000 €346 €
1100 €296 €
1200 €246 €
1300 €196 €
1400 €146 €
1500 €96 €
1600 €46 €
1700 €0 €

Taulukossa esitetyt sovitellun peruspäivärahan tai työmarkkinatuen määrät ovat suuntaa antavia määriä. Määrään vaikuttaa mm. kuinka monta arkipäivää on sovittelukuukautena.

Voit arvioida sovitellun päivärahan määrää Kelan laskurilla tai ansiopäivärahan laskurilla.

Soviteltu päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä maanantaista perjantaihin, myös työskentelypäiviltä. Työpäivien määrällä tai onko töitä arkena vai viikonloppuna, ei ole merkitystä. Täydestä päivärahasta vähennetään palkkatulo työskentelyviikonpäivästä riippumatta.

Palkan yhteensovittaminen työttömyysetuuden kanssa tapahtuu palkanmaksukausien mukaisessa tahdissa, joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Neljän viikon sovittelujaksolla suojaosan määrä on 279 euroa.

Sovittelujakso voi olla poikkeustapauksissa lyhyempi aika kuin neljä viikkoa, esimerkiksi osa-aikatöiden alkaessa kesken kuukauden. Alle neljän viikon sovittelujaksolla käytetään kummallista laskennallista palkkaa, jolloin normaalit laskentasäännöt eivät päde. Katso esimerkki Kelan sivuilta.

Surullisenkuuluisa aktiivimalli rankaisee harvemmin sovitellun työttömyysetuuden saajia, koska useimmiten aktiivimallin edellytys 18 tuntia palkkatyötä kolmen kuukauden aikana täyttyy.

Soviteltu työmarkkinatuki


Sovitellun päivärahan hakeminen

Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen selviää hakemalla. Jätä tukioikeuden selvittäminen ja tukien laskenta Työ- ja elinkeinotoimiston, työttömyyskassan ja Kelan huoleksi.

Osa-aikatyön alkaessa pidä työnhaku voimassa. Jos et ole aikaisemmin saanut työttömyyspäivärahaa, ilmoittaudu kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi TE-palveluiden verkkoasioinnissa, täytä tarvittavat tiedot ja toimita mahdolliset liitteet. Ilmoita hakemuksessa osa-aikatyöstä.

TE-toimisto pyytää tarvittaessa lisätietoja ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen.

Kun yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi, TE-toimisto tekee selvitysten perusteella lausunnon  yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Jos työttömyysetuuden maksamiselle ei ole työvoimapoliittista estettä, toimita työttömyysturvahakemus työttömyyskassaan tai Kelaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa työnhakijaksi ilmoittautumisesta. Työttömyysturvan takautuva hakuaika on kolme kuukautta.

Hae työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen riittävän kauan ja työttömyyskassan työssäoloehto täyttyy. Muussa tapauksessa toimita hakemus Kelaan.

Liiton päiväraha tarkoittaa puhekielessä samaa asiaa kuin työttömyyskassan päiväraha. Palkansaajan ei kuitenkaan tarvitse kuulua ammattiliittoon saadakseen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työttömyyssaan voi liittyä erikseen.

Täytä hakemukseen työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen tehdyt työtunnit ja toimita palkkalaskelmat.

Jos olet tehnyt osa-aikatöitä jo pidemmän aikaa, tulee sinun toimittaa työttömyysturvahakemuksen liitteenä työsopimukset ja palkkakuitit myös hakemusta edeltävältä ajalta työssäoloehdon selvittämiseksi.

Jos työttömyyskorvausta aletaan maksaa tai on maksettu aikaisemmin, täytä ilmoitukseen työttömyysajasta tekemäsi työtunnit päiväkohtaisesti ja toimita palkkalaskelmat. Kannattaa siis pitää kirjaa työtunneista, niin ne on helpompi ilmoittaa hakemusta täyttäessä.

Kaikki tulot ja työtunnit on ilmoitettava työttömyysetuuden maksajalle siitä huolimatta, että palkka jäisi alle suojaosan.

Palkkatietoja ei tarvitse toimittaa Kelaan, jos ne löytyvät tulorekisteristä. Nykyisin Kela saa tai ainakin Kelan pitäisi saada palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Työttömyyskassat siirtyvät tulorekisterin käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Kelan ilmoituksen mukaan tulorekisteri ei kaikesta huolimatta vielä toimi niin kuin sen pitäisi. Rekisteristä puuttuu palkkoja, jotka työnantajien olisi pitänyt sinne ilmoittaa. Voit tarkistaa omat tietosi tulorekisteristä.

Tulorekisterin takkuilusta johtuen ja muutenkin suosittelen säilyttämään palkkakuitit, työsopimukset ja muut tärkeät paperit fyysisessä muodossa perinteisessä kansiossa ja sähköisessä muodossa tietokoneella, koska koskaan ei voi tietää missä ja milloin papereita tarvitsee.


Sovitellun päivärahan käsittelyaika

Kelan tavoiteaika työttömyysturvan jatkohakemuksille eli työttömyysajan ilmoituksille on viisi päivää ja tavallisesti käsittely tapahtuu parin päivän kuluessa. Ensimmäistä kertaa työttömyysturvaa hakiessa käsittely kestää keskimäärin 19 päivää.

Sovitellun työttömyysturvan käsittely kestää pidempään, jos palkanmaksu tai palkkalaskelman saaminen viivästyy. Kela ja työttömyyskassat vaativat palkkakuitin hakemuksen liitteeksi ennen kuin soviteltu työttömyysetuus voidaan maksaa.

Tilanne helpottuu 1.4.2019 lukien kun työttömyysetuuden sovittelu muuttuu nykyisestä ansaintaperusteisesta maksuperusteiseksi. Palkka huomioidaan vasta kun se maksetaan ja näin palkkakuitin odottelu ei enää viivästytä työttömyyskorvauksen maksamista.

Tämä muutos yhdessä toimivan tulorekisterin kanssa vähentää byrokratiaa ja tekee osa-aika- ja pätkätöiden vastaanottamisesta entistä houkuttelevampaa.

Kommentoi artikkelia