Opiskelijan tuet kesäkuntoon

Tiina opiskelee yliopistossa englannin kieltä.

Hän on kitkutellut tähän asti opintorahalla, yleisellä asumistuella ja viime vuoden kesätöistä säästyneillä rahoilla.

Täksi kesäksi kesätöitä ei löytynyt. Kesäopintoja ei ole tarjolla.

Tiina hakee Kelasta perustoimeentulotukea.

Hakemus tulee bumerangina takaisin, koska Tiinalla on opintolainan valtiontakaus ja hän voisi nostaa pankista opintolainaa 5850 euroa.

Kela on kiristänyt opiskelijan toimeentulotuen saamisen ehtoja.

Toisaalta korkeakouluopiskelijoiden kesäopintotuen hakemista on helpotettu.

Asumistuen maksaminen jatkuu kesän ajan yleensä automaattisesti.


Toimeentulotukea vasta kun opintolaina on käytetty

Kela ottaa huomioon nostamattomankin opintolainan perustoimeentulotuessa. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta.

Opintolaina huomioidaan opiskelukuukausina opiskelijan tulona, riippumatta siitä onko lainatakausta haettu Kelasta tai onko lainaa haettu pankista tai nostettu pankista ulos.

Nyt myös aikaisempi, voimassa olevan lainatakauksen suuruinen nostamaton opintolaina lasketaan opiskelijan hakiessa toimeentulotukea kesäksi.

Jos siis opiskelija on selvinnyt syksyn, talven ja kevään ilman opintolainaa tai osalla opintolainasta, tuo nostamaton osuus huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa.

Lukuvuoden lainatakauspäätös on voimassa ja opintolaina nostettavissa 31.7. asti. Mikään pakko opintolainaa ei ole nostaa, mutta kaikesta huolimatta se lasketaan tuloksi.

Lainatakaus

Toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen etuus eli toimeentulotukeen on oikeus, jos elämiseen tarvittavia riittäviä varoja ei ole mahdollista hankkia millään muulla tavalla.

Opiskelijan kohdalla tämä tarkoittaa, että ensi sijassa kesä olisi pärjättävä kesätyötuloilla, kesäopintotuella, vielä nostamattomalla opintolainalla tai säästöillä.

Jos kesätöitä ei ole, eikä mahdollista suorittaa opintoja kesällä, eikä säästöjäkään ole sekä voimassa olevan lainatakauksen lainat on nostettu ja käytetty – silloin on mahdollista saada toimeentulotukea.

Toimeentulotukihakemuksen lisätietoihin on kirjoitettava mistä kesätöitä on haettu sekä miksi opintoja ei voi suorittaa kesällä.

Toimeentulotuki lisätiedot

Toimeentulotukea voi olla mahdollista saada ainakin jonkin verran kesätyötuloista, kesäopintotuesta tai nostamattomasta opintolainasta huolimatta.

Lopputulos riippuu perustoimeentulotuessa huomioitavien tulojen, omaisuuden ja menojen määrästä. Kelan laskuri auttaa tilanteen arvioimisessa.


Korkeakouluopiskelijan kesäopintotuki

Pelkkä hakemus riittää kesäopintotuen saamiseksi. Korkeakouluopiskelijan ei tarvitse ilmoittaa kesäajan opintosuunnitelmaa kesäopintotukihakemuksessa.

Kela myöntää opintotuen hakemuksen mukaan. Opintotukikuukausia on tietenkin oltava jäljellä.

Kesäopintotuki hakemus

Kela tai oppilaitos eivät kyttää kertyykö juuri kesän aikana riittävästi opintoja. Toisin sanoen opintoja voi ahkeroida kasaan toisena kuukautena enemmän kuin toisena.

Opiskelijan on itse pidettävä huolta, että opintopisteitä karttuu tukikuukausiin nähden tarpeeksi koko lukuvuoden aikana. Lukuvuosi kestää elokuun alusta heinäkuun loppuun.

Opinnoissa edistyminen on riittävää kun opintopisteitä kertyy keskimäärin vähintään viisi kappaletta nostettua opintotukikuukautta kohti lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana.

Lukuvuodessa on saatava kasaan vähintään 20 opintopistettä, jotta opintotukeen ylipäätään olisi oikeus kyseisen lukuvuoden aikana.

Tarvittaessa opintotukitukikuukausia pystyy peruuttamaan etukäteen tai palauttamaan jälkikäteen. Huomaa, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesätuki vaikuttaa lisäksi opintotuen vuositulorajoihin.

Jani-Petteri opiskelee teknillisessä yliopistossa.

Hän on nostanut opintotukea koko lukuvuoden syyskuusta lähtien.

Jani-Petteri hakee opintotuen kesä-, heinä- ja elokuulle.

Jani-Petteri nostaa opintotukea lukuvuoden elo-heinäkuu aikana yhteensä 11 kuukaudelta.

Hänen on suoritettava tänä aikana vähintään 11 * 5 eli 55 opintopistettä.


Ammattiopiskelijoiden ja lukiolaisten kesäopintotuki

Myös toisen asteen kesäopintoihin voi saada kesäopintotukea.

Ammatillisissa opinnoissa kesätuki tulee kyseeseen esimerkiksi työssäoppimisjakson ajalta. Lukiopintoja on harvemmin mahdollista tehdä kesäaikana.

Hakemuksessa on annettava selvitys kesäopinnoista ja liitteeksi toimitettava oppilaitoksen todistus. Opintotuen lisäksi voi olla mahdollista saada myös koulumatkatukea.


Asumistuki kolahtaa tilille myös kesällä

Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opintoihin. Yleinen asumistuki on tukimuoto asumiskustannuksiin kaikille pienituloisille.

Aikaisemmin opiskelija pystyi saamaan Kelasta rahaa asumiskuluihin eli opintotuen asumislisää vain, jos suoritti kesällä opintoja ja haki opintotukea.

Asumislisän maksaminen päättyi elokuussa 2017 kun opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin.

Päätös yleisestä asumistuesta on voimassa tasan yhden vuoden, jos asumistukeen vaikuttavissa olosuhteissa ei tapahdu muutoksia.

Täten isolla joukolla opiskelijoita nykyinen asumistukipäätös on voimassa heinä- tai elokuun loppuun.

Asumistuen saamisen jatkumiseksi Kelaan on toimitettava asumistuen vuositarkistushakemus viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Kela postittaa vuositarkistuksesta muistutuskirjeen.


Kesätöistä ilmoitettava

Asumistukipäätöksestä käy ilmi millä tuloilla asumistuki on laskettu. Asumistukeen vaikuttavista muutoksista, esimerkiksi tulojen muutoksista on ilmoitettava Kelaan asumistuen tarkistushakemuksella.

Jos opiskelija saa kesätöitä, eikä niitä ole huomioitu asumistuen laskennassa, on tulojen muutoksesta tehtävä ilmoitus Kelaan. Kela tarkistaa hakemuksesta muuttuuko asumistuen määrä.

Asumistuki voi pysyä samana kesätöiden tuloista huolimatta, jos kesätyö on lyhytkestoinen tai palkka ei ole kovin suuri.


Opiskelijan muistilista kesäksi

  • Hae opintotuki ja toimeentulotuki kuluvalle kuukaudella kuukauden loppuun mennessä.
  • Opintolaina on osa opintotukea ja opintolaina on ensisijainen toimeentulon lähde toimeentulotukeen nähden.
  • Hae perustoimeentulotukea, jos sinulla ei ole kesätöitä, kesäopintoja, säästöjä, eikä mahdollisuutta nostaa opintolainaa.
  • Seuraa opintopisteiden kertymistä sekä tulojen vaikutusta opintotukeen ja asumistukeen.
  • Tee asumistuen vuositarkistushakemus ajoissa.
  • Hakemukset löytyvät Kelan verkkoasioinnissa kohdasta ”Hakemukset ja ilmoitukset”. Kesäopintotukea haetaan ”Opintotuen muutosilmoituksella”.

Asiointipalvelu hakemukset ja ilmoitukset

Tässä kirjoituksessa on otettu esille opiskelijan kesätuet yleisimmissä tilanteissa. Ota huomioon, että perheenjäsenet ja heidän tulonsa, esim. puoliso tai lapsi, vaikuttavat merkittävästi toimeentulotuen ja asumistuen määräytymiseen.

Jos jokin askarruttaa sinua, lue lisää Kelan nettisivuilta tai ota yhteyttä Kelan asiakaspalveluun.

Kommentoi artikkelia