Lisää lapsilisää

Tiesitkö, että lasten asuessa vuoroviikoin vanhempien luona, on erovanhemmalla silti oikeus lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen?

Tai että lapsilisän nostajaa vaihtamalla voi mahdollisesti saada useita kymppejä lisää lapsilisää!


Lapsilisän määrä

LapsiMäärä
/kk
Yht.Yh-korotuksen kera
1.94,8894,88148,18
2.104,84199,72306,32
3.133,79333,51493,41
4.153,24486,75699,95
5.172,69659,44925,94
6.172,69832,131151,93
7.172,691004,821377,92
8.172,691177,511603,91
9.172,691350,201829,90
10.172,691522,892055,89

Lapsilisän määrä yhdestä lapsesta on 94,88 euroa kuukaudessa. Määrä nousee oheisen taulukon mukaisesti sitä mukaa mitä enemmän lapsia perheessä on. Lapsilisän määrä korottuu portaittain viidenteen lapseen asti.

Yksinhuoltajakorotus on 53,30 euroa jokaisesta lapsesta, josta maksetaan lapsilisää. Ahvenanmaalla lapsilisä on suurempi, 110 euroa ensimmäisestä lapsesta.

Lapsilisän määrä vuonna 2019 pysyy ennallaan vuoden 2018 tasolla kansaneläkeindeksin jäädytyksen takia.

Lapsilisä on veroton ja harvoja etuuksia, joka on tuloista ja omaisuudesta riippumatta kaikille sama.

Katso myös:

Lapsilisän suuruus


Lapsilisän porrastus monilapsisissa perheissä

Kela maksaa lapsilisän korotettuna taulukon mukaisesti vain silloin, kun kaikista lapsista maksettavien lapsilisien nostaja on yksi ja sama henkilö.

Monilapsisessa perheessä tai erotilanteessa vanhempien ei kannata ”jakaa” lapsilisiä siten, että toinen vanhempi nostaa tuen yhdestä tai muutamasta lapsesta ja toinen vanhempi osasta lapsista, koska tällöin perhe menettää osan porrastuskorotuksista.

Esimerkki 1

Sepolla ja Tiinalla on yksi lapsi. Lapsilisä 94,88 euroa maksetaan Tiinalle. Perheeseen syntyy toinen lapsi.

Vaihtoehto A

 • Tiina hakee lapsilisän toisestakin lapsesta. Tiina saa sisarkorotuksen ansiosta lapsilisää kahdesta lapsesta yhteensä 199,72 euroa.

Vaihtoehto B

 • Seppo hakee lapsilisän uudesta lapsesta. Lapsilisää maksetaan Sepolle 94,88 euroa ja Tiinalle 94,88 euroa. Yhteensä perhe saa lapsilisää 189,76 euroa.
 • Perhe menettää korotuksen 10 euroa kuukaudessa, koska lapsilisät maksetaan eri henkilöille.


Lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Yksinhuoltajakorotus maksetaan lapsilisän saajan tilanteen mukaisesti. Vanhempi voi saada yksinhuoltajakorotusta, kun hän asuu yksin lasten kanssa.

Yksinhuoltajakorotus onkin hieman harhaanjohtava termi. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen kannalta yksinhuoltajuudella tarkoitetaan henkilöä, joka

 • ei elä yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa eli ei ole avoliitossa
 • ei ole avioliitossa
 • tai on muuttanut aviopuolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi

Yhteishuoltajuus tai vuoroasuminen ei siis estä yksinhuoltajakorotusta, vaan ratkaiseva tekijä on se, onko lapsilisän nostajalla uutta avo- tai aviopuolisoa.

Yksinhuoltajakorotukseen on oikeus myös silloin, kun aviopuolisot asuvat erillään parisuhteen päättymisen vuoksi. Avioeron ei tarvitse olla vielä voimassa tai edes vireillä. Korotusta ei saa, jos erillään asuminen johtuu muusta syystä, esim. puolison työskentelystä tai opiskelusta toisella paikkakunnalla.

Uuden avioliiton solmiminen estää yksinhuoltajakorotuksen saamisen vaikka uudet aviopuolisot eivät asuisi yhdessä.

Erotilanteessa vanhemmat voivat sopia kahden kesken kumpi vanhemmista nostaa lapsilisät, ihan samalla tavalla kuin vanhempien asuessa yhdessä. Lasten virallisella osoitteella ei ole merkitystä.

Näin ollen, jos lapsilisän nostaja löytää uuden puolison ja toinen vanhempi on edelleen sinkkuna, kannattaa yleensä vaihtaa lapsilisän nostajaksi tämä sinkkuvanhempi.

Ankkoja

Esimerkki 2

Sepolla ja Tiinalla on kaksi lasta. Sepon ja Tiinan tiet eroavat. Lapsilisä 199,72 euroa maksetaan Tiinalle. Eron jälkeen Tiina hakee lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen. Lapsilisät tekevät yhteensä 306,32 euroa. Tiina löytää uuden onnen ja muuttaa avoliittoon.

Vaihtoehto A

 • Yksinhuoltajakorotuksen maksaminen Tiinalle päättyy avoliiton johdosta. Lapsilisän määrä kahdesta lapsesta tippuu takaisin 199,72 euroon.

Vaihtoehto B

 • Seppo hakee lapsilisät. Hän saa sinkkumiehenä yksinhuoltajakorotuksen, yhteensä 306,32 euroa.

Yksinhuoltajakorotusta voi saada myös, jos avopuoliso on vankilassa yli kolme kuukautta. Korotusta ei kuitenkaan makseta aviopuolison ollessa telkien takana, paitsi jos parisuhde päättyy vankeusrangaistuksen aikana.


Uusioperheen lapsilisät

Uusioperheissä lapsilisien uudelleenjärjestelyllä voi tienata huomattavia summia, varsinkin jos uusioperheen molemmilla vanhemmilla ennestään lapsia ja vielä yhteisiä lapsia.

Kumpi tahansa uusperheen vanhemmista voi hakea tuen kaikista lapsista, myös puolison lapsista. Silloin Kela maksaa lapsilisän lapsiluvun mukaiset korotukset.

Uusperheen vanhempien ei tarvitse olla naimisissa eli avopuolisokin voi hakea tuen kaikista lapsista.

Esimerkki 3
Tiina lyö hynttyyt yhteen Pertin kanssa. Tiinalla on kaksi lasta ja Pertillä yksi. Tiinan ex-puoliso Seppo elelee yksin. Pertin exällä on uusi puoliso. Tiinalle ja Pertille syntyy yhteinen lapsi.

Vaihtoehto A

 • Tiina nostaa lapsilisät kahdesta lapsestaan ja hakee lapsilisän syntyneestä vauvasta. Lapsilisä kolmesta lapsesta on 333,51 euroa.
 • Pertin ex-puoliso saa lapsilisää yhdestä lapsesta, 94,88 euroa.
 • Yhteensä 428,39 euroa

Vaihtoehto B

 • Pertti tai Tiina hakee lapsilisät kaikista neljästä lapsesta, määrä sisarkorotuksineen 486,75 euroa.
 • Yhteensä 486,75 euroa

Vaihtoehto C

 • Pertti tai Tiina hakee lapsilisän yhteisestä lapsesta ja Pertin lapsesta. Lapsilisä kahdesta lapsesta on 199,72 euroa.
 • Tiinan exä Seppo nostaa lapsilisät yksinhuoltajakorotuksineen Tiinan kanssa tekemistään kahdesta lapsesta, 306,32 euroa.
 • Yhteensä 506,04 euroa.

Kuten esimerkeistä opimme, jo muutaman lapsen uusioperheissä lapsilisien uudelleenjärjestelyllä voi saada monta kymmentä euroa kuukaudessa lisää lapsilisää.

Kirahviperhe


Lapsilisän hakeminen

Lapsilisää pitää hakea. Sitä ei makseta automaattisesti. Useimmiten hakemus tehdään vanhempainpäivärahahakemuksen yhteydessä tai lapsen syntymän jälkeen. Lapsilisää maksetaan lapsen syntymää seuraavasta kuukaudesta alkaen, päättyen kuukauteen jolloin lapsi täyttää 17 vuotta.

Lapsilisän käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Jos tukea on haettu ennen lapsen syntymää, tekee Kela lapsilisäpäätöksen lapsen syntymää seuraavan kuukauden puolivälin paikkeilla.

Lapsilisä maksetaan yleensä äidille tai isälle. Hakijana voi olla myös muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö. Lapsi ei voi itse hakea lapsilisää, mutta poikkeustapauksissa lapsilisä voidaan maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle.


Lapsilisän nostajan vaihtaminen

Olosuhteiden tai hakijan vaihtuessa on tehtävä uusi hakemus eli yksinhuoltajakorotusta on haettava erikseen sekä muutostilanteissa uuden hakijan on tehtävä aina oma hakemus.

Eroperheissä vanhemmat saavat vapaasti sopia kumpi vanhemmista toimii lapsilisän hakijana. Jos lapsilisän nostajasta on vanhempien välillä erimielisyyttä, maksaa Kela tuen sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu ja joka pääasiallisesti huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Kela saa väestörekisteristä tiedot lapsen asuinpaikasta.

Lapsilisää tai yksinhuoltajakorotusta voi hakea korkeintaan kuudelta kuukaudelta hakemuksen jättämisestä taaksepäin. Hakemus on täytettävissä Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella. Kela tarkistaa lapsilisän muutosta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Lapsilisän hakijan vaihtuessa Kela kuulee eli kysyy asiaan mielipidettä lapsilisän aikaisemmalta nostajalta. Jos vanhemmat ovat sopineet lapsilisän nostajan vaihtamisesta, aikaisempi lapsilisän nostaja voi lakkauttaa tuen omalta osaltaan.

Jos lapsilisä myönnetään takautuvasti uudelle nostajalle ja toiselle vanhemmalle on jo maksettu lapsilisät kyseiseltä ajalta, perii Kela lapsilisät takaisin aikaisemmalta saajalta.

Lapsilisän hakeminen


Lapsilisien jakaminen

Laki estää tällä hetkellä Kelaa jakamasta lapsilisiä automaattisesti vanhempien kesken. Vanhemman hakemat lapsilisät maksetaan kokonaisuudessan samalle pankkitilille.

Lapsilisän maksutiliksi voi ilmoittaa kenen tahansa tilinumeron, esim. lapsen tilin, koska Kela ei tutki kenen tili on kyseessä. Tilinumeron vaihtaminen onnistuu kätevästi Kelan asiointipalvelussa.

Maksujen jakamisen voi hoitaa maksunsaaja itse automaattisella kuukausittaisella tilisiirrolla.

Mutta mikä on oikeudenmukainen tapa jakaa lapsilisät, varsinkin eroperheissä? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta. Vanhempien on pyrittävä yhdessä sopimaan asioista, niin raha-asioista kuin lasten kasvatuksestakin. Tämä ei aina ole helppoa.

Jos ero on ollut riitaisa ja välit ovat edelleen tulehtuneet, ei lapsilisiä kannata lähteä veivaamaan montaa kertaa uusiksi. Parempi laiha sopu kuin lihava riita.

4 kommenttia artikkeliin ”Lisää lapsilisää”

 1. Soitin tänään Kelaan ja varmistin asian. En tiennyt aikaisemmin, että minulle kuuluu yksinhuoltajakorotus yhteishuollettavasta lapsesta. Tein hakemuksenkin 🙂

  Vastaa

Kommentoi artikkelia