Kuka voi saada toimeentulotukea?

Perustoimeentulotukea voi saada kuka tahansa Suomessa asuva pienituloinen ja vähävarainen henkilö tai perhe.

Toisin sanoin ilmaistuna perustoimeentulotukeen on oikeus, jos nettotulot ja varat ovat asumis- ja terveydenhuoltomenojen jälkeen pienemmät kuin henkilön tai perheen perusosien yhteissumma. Maksettavan perustoimeentulotuen määrä = tulot + varat – menot.

Perusosa on kiinteä määrä rahaa, joka on tarkoitettu jokapäiväisiin menoihin kuten ruokaan ja vaatteisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan sekä mm. puhelinliittymän maksamiseen.

Jokainen saa itse täysin vapaasti päättää miten käyttää perusosansa. Yksin asuvan perusosa on 491,21 euroa.


Toimeentulotuella ei juhlita

Vajaa viisisataa euroa ei ole paljoa, mutta kyllä sillä pärjää, kun suunnittelee taloutensa ja elää säästeliäästi. Sitten alkaa tehdä tiukkaa, jos perusosaa on leikattu syystä tai toisesta, tai on muita menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Kela voi leikata perustoimeentulotuen perusosaa 20-40%, jos ilman hyväksyttävää syytä laiminlyö omasta elatuksesta huolehtimisen, mm. jos ei suostu ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi tai kieltäytyy työkkärin määräämistä aktivointitoimenpiteistä.

Asunto saattaa olla Kelan normeilla liian kallis ja silloin Kela huomioi asumismenot määrittelemiensä kohtuullisten asumismenojen mukaan. Tällöin joutuu periaatteessa maksamaan ylimenevät asumismenot perusosastaan ja muuhun elämiseen jää vähemmän rahaa.

Kaikkia menoja ei huomioida perustoimeentulotuessa. Sellaisia menoja ovat esimerkiksi velat, rästivuokrat, Kelan takaisinperintä ja auton ylläpito.

Näissä tilanteissa on aina mahdollisuus kääntyä oman kotikunnan sosiaalitoimiston puoleen ja hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Tukimuodot ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntämisestä päättää sosiaalitoimisto.

Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkeissä tarkastellaan yhden hengen taloutta. Useamman hengen taloudessa on niin paljon liikkuvia tekijöitä mm. tulot ja lasten määrä, että kaikkia tilanteita on vaikeaa kattaa esimerkein.

Esimerkeissä oletetaan, että säästöjä tai muuta omaisuutta ei ole. Sillä jos rahaa olisi jemmassa joko pankkitilillä tai vaikkapa osakkeissa, ei toimeentulotukea voi saada, eikä siihen ole tarvettakaan, koska säästöillä pärjää jonkin aikaa.


Työttömän toimeentulotuki

Esimerkki 1

 • Työmarkkinatuki 557,28 €
 • Asumistuki 275,20 €
 • Vuokra 375 €, vesimaksu sisältyy vuokraan
 • Paikkakunta Varkaus, vuokranormi 400 €
 • Perusosa 491,21 €
 • Tulot 832,48 €
 • Menot 866,21 €
 • Perustoimeentulotuki 33,73 €

Työttömän toimeentulotuki

Varattomalla, yksin vuokralla asuvalla Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavalla työttömällä on asumistuen lisäksi lähes poikkeuksetta mahdollista saada myös jonkin verran toimeentulotukea.

Toimeentulotuen määrä riippuu vuokran määrästä ja paikkakunnan kohtuullisina pidettävien vuokramenojen määrästä sekä muiden menojen määrästä.

Tulot huomioidaan nettomääräisenä eli sen suuruisena kuinka paljon rahaa pankkitilille kilahtaa verojen jälkeen. Esimerkissä työmarkkinatuki on kuitenkin huomioitu kertoimella 21,5.

Esimerkissä maksettavan rahasumman ohella perustoimeentulotukena on mahdollista saada vielä lisäksi

 • muut kohtuullisen suuruiset asumismenot mm. sähkölaskut ja kotivakuutus
 • maksusitoumus reseptilääkkeisiin
 • julkisen terveydenhuollon menot
 • maksusitoumus henkilöllisyystodistuksen hankintaan
 • maksusitoumus silmälasien hankintaan

Opiskelijan toimeentulotuki

Esimerkki 2

 • Opintoraha 225,25 €
 • Opintolaina 650,00 €
 • Asumistuki 406,40 €
 • Vuokra 700 € + vesimaksu 20 €
 • Paikkakunta Helsinki, vuokranormi 675 €
 • Perusosa 491,21 €
 • Tulot 1281,65 €
 • Menot 1186,21 €
 • Perustoimeentulotuki 0 €

Perustoimeentulotuessa huomioitavat tulot ovat 95,44 euroa suuremmat kuin huomioitavat menot.

Toimeentulotuki opiskelijalle

Opintolainasta johtuen opiskelijan toimeentulotukilaskelma jää useimmiten ylijäämäiseksi eli huomioitavat tulot ovat huomioitavia menoja suuremmat.

Kela edellyttää opintolainan hakemista ennen perustoimeentulotuen hakemista joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Opintolainaa ei kuitenkaan ole pakko nostaa. Oli miten oli, nostaa opintolainan tai ei, Kela huomioi sen opiskelijan tulona.

Esimerkkitapauksessa opiskelija voi saada jonkin verran toimeentulotukea sellaisina kuukausina, joina opiskelijalla sattuu olemaan useita toimeentulotuessa huomioivia lisämenoja saman kuukauden aikana, esimerkiksi sähkö- ja terveydenhuoltomaksuja, joiden yhteissumma on suurempi kuin ylijäämä. Silloin opiskelija saa ylijäämän ylittävän osuuden verran toimeentulotukea.

Sama pätee kaikkiin, joilla toimeentulotukilaskelma jää ylijäämäiseksi. Katsotaan miten tilanne muuttuu, kun laskelmaan lisätään laskuja:

Esimerkki 3

 • Opintoraha 225,25 €
 • Opintolaina 650,00 €
 • Asumistuki 406,40 €
 • Vuokra 700 € + vesimaksu 20 €
 • Paikkakunta Helsinki, vuokranormi 675 €
 • Sähkölasku 54,80 €
 • Kotivakuutus 24,70 €
 • Hammaslääkärilasku 26,00 €
 • Perusosa 491,21 €
 • Tulot 1281,65 €
 • Menot 1291,71 €
 • Perustoimeentulotuki 10,06 €

Opiskelijan toimeentulotuki

Opiskelijalla on oikeus toimeentulotukeen, kun opintukea tai opintolainaa ei ole mahdollista saada mm. kun pankki ei myönnä opintolainaa, opintukikuukaudet on käytetty, Kela on lakkauttanut opintotuen tai kesällä jos kesäopintoja ei ole mahdollista suorittaa.


Tukea kotona asuvalle täysi-ikäiselle lapselle

Esimerkki 4

 • Puolikas työmarkkinatuki 278,64 €
 • Perusosa 358,58 €
 • Tulot 278,64 €
 • Menot 358,58 €
 • Perustoimeentulotuki 79,94 €

Täysi-ikäinen lapsi lasketaan omaksi toimeentulotukiperheeksi lapsen asuessa samassa asunnossa vanhempiensa tai vanhempansa kanssa eli toisin kuin asumistuessa.

Näin ollen pienituloinen tai tuloton lapsi voi saada toimeentulotukea vaikka vanhemmat olisivat kuinka rikkaita tahansa. Toimeentulotukea ei tietenkään saa, jos lapsella itsellä on rahaa pankkitilillä tai muuta omaisuutta.


Eläkeläisen toimeentulotuki

Esimerkki 5

 • Eläkkeet 775,27 €
 • Eläkkeensaajan asumistuki 420,08 €
 • Vuokra 550 € + vesimaksu 16 €
 • Paikkakunta Tampere, vuokranormi 572 €
 • Perusosa 491,21 €
 • Tulot 1195,35 €
 • Menot 1057,21 €
 • Perustoimeentulotuki 0 €

Perustoimeentulotuessa huomioitavat tulot ovat 138,14 euroa suuremmat kuin huomioitavat menot.

Eläkeläisen toimeentulotuki

Esimerkin eläkeläinen saa pienintä mahdollista eläkettä. Siitä huolimatta hänellä ei ole oikeutta perustoimeentulotukeen ilman muita perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja, esimerkiksi lääkekustannuksia tai poliklinikkamaksuja.

Työttömään verrattuna eläkeläisen tulot ovat huomattavasti suuremmat, koska pienestä eläkkeestä ei mene veroja ja eläkkeensaajan asumistuki on yleensä yleistä asumistukea suurempi.


Yrittäjän toimeentulotuki

Yrittäjä voi mahdollisesti saada lyhytaikaisesti perustoimeentulotukea tulojen ollessa pienet. Ensisijaisesti yrittäjän tulisi tulla toimeen yritystoiminnasta saaduilla tuloilla tai muilla tuloilla. Toimeentulokea ei ole tarkoitettu kannattamattoman tai heikosti tuottavan yritystoiminnan tukemiseen.

Tuki myönnetään lyhyeksi aikaa, jos sitä myönnetään ollenkaan, jotta yrittäjällä olisi mahdollisuus saada yritystoiminta kannattavaksi tai ajaa kannattamaton yritystoiminta alas ja ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.

Yrittäjän toimeentulotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan iso nivaska paperia yrityksen taloudellisen tilanteen selvittämiseksi mm. tiliotteet yrityksen tileistä sekä tuloslaskelma ja tase.


Toimeentulotuen hakeminen

Tässä artikkelissa käytiin läpi muutama esimerkkitapaus ja perehdyttiin hieman perustoimeentulotuen määräytymisperusteisiin.

Jos mietit voitko saada perustoimeentulotukea, arvioi mahdollisuutesi Kelan laskurilla. Tee tarvittaessa hakemus.

”Tuntipalkka” hakemuksen tekemisestä ja liitteiden lähettämisestä voi olla useita satoja euroja tai ainakin selviää voiko tukea saada.

Perustoimeentulotuessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Tukea voi hakea aikaisintaan kuluvan kuukauden alusta alkaen.

2 kommenttia artikkeliin ”Kuka voi saada toimeentulotukea?”

  • Lapsiperheet voivat saada toimeentulotukea samoin edellytyksin kuin muutkin. Tukimahdollisuuksia kannattaa tutkia toimeentulotuen laskurilla.

Kommentoi artikkelia