Kuka voi saada toimeentulotukea?

Perustoimeentulotukea voi saada kuka tahansa Suomessa asuva pienituloinen ja vähävarainen henkilö tai perhe.

Toisin sanoin ilmaistuna perustoimeentulotukeen on oikeus, jos nettotulot ja varat ovat asumis- ja terveydenhuoltomenojen jälkeen pienemmät kuin henkilön tai perheen perusosien yhteissumma. Maksettavan perustoimeentulotuen määrä = tulot + varat – menot.

Perusosa on kiinteä määrä rahaa, joka on tarkoitettu jokapäiväisiin menoihin kuten ruokaan ja vaatteisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan sekä mm. puhelinliittymän maksamiseen.

Jokainen saa itse täysin vapaasti päättää miten käyttää perusosansa. Yksin asuvan perusosa vuonna 2020 on 502,21 euroa, joka on viisi euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lue myös:


Toimeentulotuella ei juhlita

Viisisataa euroa ei ole paljoa, mutta kyllä sillä pärjää, kun suunnittelee taloutensa ja elää säästeliäästi. Sitten tekee tiukkaa, jos perusosaa on leikattu syystä tai toisesta, tai on muita menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, esimerkiksi takaisin maksettavia lainoja.

Kela voi leikata perustoimeentulotuen perusosaa 20-40%, jos ilman hyväksyttävää syytä laiminlyö omasta elatuksesta huolehtimisen, mm. jos ei suostu ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi tai kieltäytyy työkkärin määräämistä aktivointitoimenpiteistä.

Asunto saattaa olla Kelan normeilla liian kallis ja silloin Kela huomioi asumismenot määrittelemiensä kohtuullisten asumismenojen mukaan. Tällöin joutuu yleensä maksamaan ylimenevät asumismenot perusosastaan ja muuhun elämiseen jää vähemmän rahaa.

Vuokra-asunnon asumismenoina Kela ottaa huomioon vuokran sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset, korkeintaan kohtuullisen suuruisina.

Osakeasunnon huomioitavia menoja ovat vastikkeet, lukuun ottamatta rahoitusvastiketta (vain rahoitusvastikkeen koron osuus huomioidaan), erilliset lämmityskulut ja asuntolainan korot.

Omakotitalon kuluista Kela huomioi välttämättömät hoitomenot mm. lämmityksen, veden, jätemaksun, kotivakuutuksen sekä omakotitaloon kohdistuvan asuntolainan korot.

Kaikkia menoja ei huomioida perustoimeentulotuessa. Sellaisia menoja ovat esimerkiksi velkojen korot (paitsi asuntolainan korot) ja velan lyhennykset, Kelan takaisinperintä ja auton ylläpitokustannukset, esim. polttoaine, vakuutus ja ajoneuvovero.

Näissä tilanteissa on aina mahdollisuus kääntyä oman kotikunnan sosiaalitoimiston puoleen ja hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Tukimuodot ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntämisestä päättää sosiaalitoimisto.

Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkeissä tarkastellaan yhden hengen taloutta. Useamman hengen taloudessa on niin paljon liikkuvia tekijöitä mm. tulot ja lasten määrä, että kaikkia tilanteita on vaikeaa kattaa esimerkein. Lapsiperheet voivat saada toimeentulotukea samoin edellytyksin kuin muutkin.

Esimerkeissä oletetaan, että säästöjä tai muuta omaisuutta ei ole. Sillä jos rahaa olisi jemmassa joko pankkitilillä tai vaikkapa osakkeissa, ei toimeentulotukea voi saada, eikä siihen ole tarvettakaan, koska säästöillä tulee toimeen jonkin aikaa.


Työttömän toimeentulotuki

Esimerkki 1, työtön

 • Työmarkkinatuki 578,95 €
 • Asumistuki 281,60 €
 • Vuokra 375 €, vesimaksu sisältyy vuokraan
 • Paikkakunta Varkaus, vuokranormi 400 €
 • Perusosa 502,21 €
 • Tulot 860,55 €
 • Menot 877,21 €
 • Perustoimeentulotuki 16,66 €

Toimeentulotuki työttömälle

Varattomalla, yksin vuokralla asuvalla Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavalla työttömällä on asumistuen lisäksi lähes poikkeuksetta mahdollista saada myös jonkin verran toimeentulotukea.

Toimeentulotuen määrä riippuu vuokran määrästä, paikkakunnan kohtuullisina pidettävien vuokramenojen määrästä ja muiden menojen määrästä.

Tulot huomioidaan nettomääräisenä eli sen suuruisena kuinka paljon rahaa pankkitilille kilahtaa verojen jälkeen. Esimerkissä työmarkkinatuki on kuitenkin huomioitu kertoimella 21,5.

Kela käyttää pitkäaikaistyöttömän kohdalla kerrointa 21,5 sen jälkeen, kun saman kalenterikuukauden aikana on maksettu kaksi työttömyysturvan maksuerää.

Rahasuorituksen lisäksi Kela myöntää hakijalle maksusitoumuksen reseptilääkkeisiin, jolla saa noudettua lääkkeet maksutta apteekista.

Esimerkissä maksettavan rahasumman ja lääkemaksusitoumuksen ohella perustoimeentulotukena voi saada vielä

 • muut kohtuullisen suuruiset asumismenot mm. sähkölaskut ja kotivakuutus
 • julkisen terveydenhuollon menot
 • maksusitoumus henkilöllisyystodistuksen hankintaan
 • maksusitoumus silmälasien hankintaan

Opiskelijan toimeentulotuki

Esimerkki 2, opiskelija

 • Opintoraha 250,28 €
 • Opintolaina 650,00 €
 • Asumistuki 416,00 €
 • Vuokra 700 € + vesimaksu 20 €
 • Paikkakunta Helsinki, vuokranormi 694 €
 • Perusosa 502,21 €
 • Tulot 1316,28 €
 • Menot 1216,21 €
 • Perustoimeentulotuki 0 €

Perustoimeentulotuessa huomioitavat tulot ovat 100,07 euroa suuremmat kuin huomioitavat menot.

Toimeentulotuki opiskelijalle

Opintolainasta johtuen opiskelijan toimeentulotukilaskelma jää useimmiten ylijäämäiseksi eli huomioitavat tulot ovat huomioitavia menoja suuremmat.

Kela edellyttää opintolainan hakemista ennen perustoimeentulotuen hakemista joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Opintolainaa ei kuitenkaan ole pakko nostaa. Oli miten oli, nostaa opintolainan tai ei, Kela huomioi sen opiskelijan tulona.

Esimerkkitapauksessa opiskelija voi saada jonkin verran toimeentulotukea sellaisina kuukausina, joina opiskelijalla sattuu olemaan useita toimeentulotuessa huomioivia lisämenoja saman kuukauden aikana, esimerkiksi sähkö- ja terveydenhuoltomaksuja, joiden yhteissumma on suurempi kuin ylijäämä. Silloin opiskelija saa ylijäämän ylittävän osuuden verran toimeentulotukea.

Sama pätee kaikkiin toimeentulotuen hakijoihin, joilla toimeentulotukilaskelma jää ylijäämäiseksi. Katsotaan miten tilanne muuttuu, kun laskelmaan lisätään laskuja:

Esimerkki 3, opiskelija

 • Opintoraha 250,28 €
 • Opintolaina 650,00 €
 • Asumistuki 416,00 €
 • Vuokra 700 € + vesimaksu 20 €
 • Paikkakunta Helsinki, vuokranormi 694 €
 • Sähkölasku 54,80 €
 • Kotivakuutus 24,70 €
 • Hammaslääkärilasku 32,00 €
 • Perusosa 502,21 €
 • Tulot 1316,28 €
 • Menot 1327,71 €
 • Perustoimeentulotuki 11,43 €

Opiskelijan toimeentulotuki

Opiskelijalla on oikeus toimeentulotukeen, kun opintukea tai opintolainaa ei ole mahdollista saada mm. kun pankki ei myönnä opintolainaa, opintukikuukaudet on käytetty, Kela on lakkauttanut opintotuen tai kesällä, jos kesäopintoja ei ole mahdollista suorittaa.


Tukea kotona asuvalle täysi-ikäiselle lapselle

Esimerkki 4, työtön lapsi

 • Puolikas työmarkkinatuki 289,48 €
 • Perusosa 366,61 €
 • Tulot 289,48 €
 • Menot 366,61 €
 • Perustoimeentulotuki 77,13 €

Täysi-ikäinen lapsi lasketaan omaksi toimeentulotukiperheeksi lapsen asuessa samassa asunnossa vanhempiensa tai vanhempansa kanssa eli toisin kuin asumistuessa.

Näin ollen pienituloinen tai tuloton lapsi voi saada toimeentulotukea vaikka vanhemmat olisivat kuinka rikkaita tahansa. Toimeentulotukea ei tietenkään saa, jos lapsella itsellä on rahaa pankkitilillä tai muuta omaisuutta.


Eläkeläisen toimeentulotuki

Esimerkki 5, eläkeläinen

 • Eläkkeet 834,52 €
 • Eläkkeensaajan asumistuki 459,04 €
 • Vuokra 600 € + vesimaksu 16 €
 • Paikkakunta Tampere, vuokranormi 572 €
 • Perusosa 502,21 €
 • Tulot 1293,56 €
 • Menot 1090,21 €
 • Perustoimeentulotuki 0 €

Perustoimeentulotuessa huomioitavat tulot ovat 203,35 euroa suuremmat kuin huomioitavat menot.

Toimeentulotuki eläkeläiselle

Esimerkin eläkeläinen saa pienintä maksettavaa eläkettä. Siitä huolimatta hänellä ei ole oikeutta perustoimeentulotukeen ilman muita perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja, esimerkiksi lääkekustannuksia tai poliklinikkamaksuja.

Työttömään verrattuna eläkeläisen käteen jäävät tulot ovat huomattavasti suuremmat, koska pienestä eläkkeestä ei mene veroja ja eläkkeensaajan asumistuki on yleensä yleistä asumistukea suurempi.


Yrittäjän toimeentulotuki

Yrittäjä voi mahdollisesti saada lyhytaikaisesti perustoimeentulotukea tulojen ollessa pienet. Ensisijaisesti yrittäjän tulisi tulla toimeen yritystoiminnasta saaduilla tuloilla tai muilla tuloilla. Toimeentulokea ei ole tarkoitettu kannattamattoman tai heikosti tuottavan yritystoiminnan tukemiseen.

Tuki myönnetään lyhyeksi aikaa, jos sitä myönnetään ollenkaan, jotta yrittäjällä olisi mahdollisuus saada yritystoiminta kannattavaksi tai ajaa kannattamaton yritystoiminta alas ja ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.

Yrittäjän toimeentulotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan iso nivaska paperia yrityksen taloudellisen tilanteen selvittämiseksi mm. tiliotteet yrityksen tileistä sekä tuloslaskelma ja tase.


Toimeentulotuen hakeminen

Tässä artikkelissa käytiin läpi muutama esimerkkitapaus ja perehdyttiin hieman perustoimeentulotuen määräytymisperusteisiin.

Jos mietit voitko saada perustoimeentulotukea, arvioi ensin mahdollisuutesi Kelan laskurilla. Tee hakemus Kelan verkkoasioinnissa, jos laskuri näyttää, että tukea voisi saada.

Toimeentulotukihakemuksen liitteeksi riittää yksinkertaisimmillaan tiliotteet (tilitapahtumat eivät kelpaa Kelalle) kahden hakemusta edeltävän kuukauden ajalta, jos tiedot asumiskustannuksista on jo toimitettu Kelaan asumistukea varten.

Toimita lisäksi hakuajanjaksolla erääntyvät sähkö- ja vesilaskut, julkisen terveydenhuollon laskut ja muut mahdolliset liitteet.

”Tuntipalkka” hakemuksen tekemisestä ja liitteiden lähettämisestä voi olla useita satoja euroja.

Perustoimeentulotuessa ei periaatteessa ole takautuvaa hakuaikaa. Tukea voi hakea aikaisintaan kuluvan kuukauden alusta alkaen.

Toimeentulotuen saaminen takautuvasti on mahdollista vain äärimmäissä poikkeustilanteissa, esimerkiksi häätöuhan koittaessa, perheen hajotessa tai jos on ollut kykenemätön tekemään hakemusta ajoissa esimerkiksi sairaalassa olon vuoksi.

Kela käsittelee perustoimeentulotukihakemuksen seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumispäivää seuraavasta arkipäivästä lukien.

Kommentoi artikkelia