Kuka voi saada asumistukea?

Yleiseen asumistukeen on tehty viime vuosina useita lakimuutoksia. Muutosten johdosta yhä useampi saa tai voisi saada tukea asumiseen Kelasta.

Lisäksi vuokrien ja muiden asumiskustannusten voimakas nousu on tuonut entistä enemmän ihmisiä tuen piiriin.

Näin ollen, jos et ole aikaisemmin voinut saada yleistä asumistukea, niin nyt siihen voi olla oikeus.

Tässä artikkelissa tarkastellaan esimerkkien voimin ehkä yllättäviäkin tilanteita, joissa asumistukea on mahdollista saada.

Samalla käydään läpi yleisen asumistuen määräytymisperusteita. Eläkkeensaajan asumistuki määräytyy eri tavalla.

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttaa mm. omaisuus, kun sitä vastoin yleiseen asumistukeen omaisuudella ei ole vaikutusta.


Lakimuutokset ovat helpottaneet asumistuen saamista

Yleisen asumistuen saaminen Kelasta on entistä helpompaa, jos niin voi sanoa.

Myöntämiskriteerejä on löysätty lakimuutoksilla.

Vuoden 2015 jälkeen tapahtuneet muutokset:

 • asunnon koko ja ikä eivät enää vaikuta asumistukeen
 • alaikäisten lasten tuloja ei huomioida, eikä omaishoidon tukea
 • omaisuus ei vaikuta
 • palkkatuloista ansiotulovähennys 300 euroa
 • opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Erityisesti ansiotulovähennyksen ansiosta monet töissä käyvät pienituloiset voivat saada asumistukea tai tuen määrä on noussut aikaisemmasta.

Omaisuuden vaikutus asumistukeen on poistunut, mutta omaisuudesta saatu pääomatulo otetaan huomioon asumistuen laskennassa.

Periaatteessa miljonäärikin voi saada tukea hulppeaankin lukaaliin, jos pääomatulot ja muut tulot jäävät alhaisiksi.

Asunnon koolla ei ole merkitystä, eikä asunnon iällä. Tämän vuoksi asumistukihakemuksen liitteeksi ei vaadita nykyisin talonkirjaotetta.

Vain asumiskustannuksilla eli esimerkiksi vuokra-asunnon vuokran määrällä on merkitystä.

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyi elokuussa 2017. Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin ja voivat saada asumistukea siinä missä muutkin pienituloiset.

Asumistuen tulorajoihin ja hyväksyttäviin enimmäisasumismenoihin tulee vuosittain indeksikorotus.

Kela huomioi indeksikorotukset asumistukea saavien asumistuessa viimeistään vuositarkistuksen yhteydessä.

Lue myös:


Asumistukeen vaikuttavat tekijät

Asumistukeen vaikuttavat tätä nykyä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä, ruokakunnan jäsenten tulot, asunnon sijaintipaikkakunta sekä asumiskustannukset.

Ruokakunnan muodostavat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt. Tavallisesti kyse on lapsiperheestä, pariskunnasta tai yksin asuvasta henkilöstä.

Aviopuolisot kuuluvat samaan ruokakuntaan vaikka asuisivat eri osoitteissa, paitsi silloin kun erillään asumisen syy on parisuhteen päättyminen.

Avioparin erillään asuminen vaikuttaa myös lapsilisään.

Eri ruokakuntiin kuuluvat esimerkiksi erillisillä vuokrasopimuksilla osan asunnosta vuokranneet kämppikset, jotka eivät ole parisuhteessa tai lähisukulaisia keskenään.

Esimerkeissä on käytetty yksinkertaisuuden vuoksi yhden hengen ruokakuntaa.


Asumistuen ansiotulovähennys

Esimerkki 1, ansiotulovähennys

 • Bruttopalkka 2 000 €
 • Vuokra 700 € + vesimaksu 20 €
 • Paikkakunta Helsinki
 • Asumistuki 81,01 €/kk

Asumistuen ansiotulovähennys

Esimerkkihenkilömme ei olisi saanut asumistukea ennen ansiotulovähennyksen voimaantuloa, koska hänen asumistuessa huomioidut tulot olisivat olleet 2000 euroa.

Ansiotulovähennyksen johdosta hänen huomioidut tulot ovat 300 euroa pienemmät eli 1700 euroa ja hän voi saada asumistukea.

Yksinasuvan tulojen yläraja Helsingissä on 1896 euroa. Tätä suuremmilla huomioitavilla tuloilla asumistukea ei tipu.

Luonnollisesti mitä lähempänä tulot ovat tulorajaa, sitä pienempi on asumistuen määrä. Tulojen yläraja vaihtelee paikkakunnittain.

Asumistuessa tulot huomioidaan bruttona. Brutto tarkoittaa tuloa ennen ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksujen vähentämistä. Ulosottoa tai muita velkoja ei oteta huomioon.

Teoriassa asumistuki voisi perustua nettotuloihin. Asumistuen määrä ei kuitenkaan muuttuisi nykyisellä tavalla lasketusta tuesta, koska asumistuen laskentakaava olisi vastaavasti tehty nettotulojen mukaan.

Asumismenoina huomioidaan vuokran määrä. Autopaikkaa ja saunamaksua ei huomioida.

Vesimaksuna huomioidaan 18 euroa riippumatta vedenkulutuksen todellisesta määrästä ja hinnasta.


Tukea omistusasuntoon

Esimerkki 2, omistusasunto

 • Ansiopäiväraha 1 400 €
 • Vastike 300 € + vesimaksu 20 €
 • Asuntolaina 150 000 €, korko 1,00 %
 • Paikkakunta Helsinki
 • Asumistuki 58,22 €/kk

Asumistuki omistusasuntoon

Netin keskustelupalstoilla törmää usein virheelliseen käsitykseen, että omistusasuntoon ei voisi saada tukea. Kyllä voi, jos ruokakunnan tulot ovat suhteellisen alhaiset.

Osakeasunnon asumismenoiksi hyväksytään hoito- ja rahoitusvastike, vesimaksu ja osa asuntolainan korosta.

Asuntolainan lyhennystä ei oteta huomioon. Jos lyhennys otettaisiin huomioon, tarkoittaisi se käytännössä, että yhteiskunta maksaa lainaa pois asunnon omistajan puolesta.

Jos tähän tai mihin tahansa esimerkeistä lisätään yksikin alaikäinen lapsi, niin asumistuen määrä nousee huomattavasti. Esimerkissä asumistuki nousisi sadalla eurolla.

Alaikäisen lapsen tuloja ei huomioida. Lapsilisä ei vaikuta asumistuen määrään, koska se on veroton etuus.

Asumistuki osakeasuntoon

Myös asumisoikeusasuntoon on mahdollista saada tukea.


Omakotitalon asumistuki

Esimerkki 3, omakotitalo

 • Työmarkkinatuki 723,69 €
 • Omakotitalo
 • Asuntolainaa ei ole
 • Paikkakunta Pudasjärvi
 • Asumistuki 84,00 €

Asumistuki omakotitaloon

Omakotitaloonkin voi saada asumistukea. Asumismenoina huomioidaan omakotitalon hoitomenot ja mahdollinen asuntolainan korko kuten edellisessä esimerkissä.

Hoitomenot ovat laskennallinen, kiinteä summa, joilla tarkoitetaan lämmityksestä, vedestä ynnä muista omakotitalon kuluista aiheutuvia menoja. Todellisilla omakotitalon kustannuksilla ei ole merkitystä.

Mihin tahansa taloon tai asuntoon ei voi saada tukea. Asunnon tulee olla viralliselta käyttötarkoitukseltaan asunnoksi tai muutoin vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitettu.

Esimerkiksi kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ville Vähämäki eivät olisi saaneet asumistukea kellarisaunaan.


Yrittäjälle asumistukea

Esimerkki 4, yrittäjä

 • YEL-työtulo minimi 7 958,99 €/vuosi = 663,25 €/kk
 • Vuokra 700 € + vesimaksu 20 €
 • Paikkakunta Helsinki
 • Asumistuki 416,00 €

Yrittäjän asumistuki

Yrittäjän tulot huomioidaan yrittäjän eläkevakuutuksen työtulon mukaan riippumatta yritystoiminnan tuloksesta.

Jos YEL-vakuutusta ei ole, tuloksi arvioidaan starttirahan määrä, työmarkkinatuen suuruinen vähimmäistulo 723,69 euroa tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo.

Lisäksi huomioidaan muut tulot. Työtulosta tehdään 300 euron ansiotulovähennys.

Tukea voi siis saada kun tulos heikko, mutta myös tuloksen ollessa hyvä, jos YEL-työtulo on asetettu pieneksi. Maatalousyrittäjän tulo arvioidaan MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella.

Esimerkkimme asumistuki 416,00 euroa on korkein mahdollinen yhden hengen ruokakunnalle maksettava asumistuen määrä.

Korkeinta tukea saa asumismenojen ollessa vähintään enimmäisasumismenojen suuruiset ja huomioitavien tulojen ollessa enintään tulojen alarajan verran. Asumistuki on silloin 80 % enimmäisasumismenoista.

Helsingissä yhden hengen ruokakunnan enimmäisasumismenot ovat 520 euroa. Pienemmillä paikkakunnilla enimmäisasumismenot ovat alhaisemmat.

Enimmäisasumismenojen ylityttyä ja tulojen pysyessä samana asumistuen määrä ei nouse vaikka asumiskustannukset, esimerkiksi vuokra nousisi.

Korkeinta tukea saavat mm. Kelan peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella olevat lapsettomat työttömät sekä opiskelijat, edellyttäen ettei heillä ole muita tuloja tai tulojen ollessa yhteensä korkeintaan tulojen alarajan suuruiset.


Kokeile yleisen asumistuen laskuria

Tulo- ja menotaulukot löytyvät Kelan nettisivuilta. Taulukoiden summia ei kuitenkaan tarvitse pohtia, koska yleisen asumistuen laskurilla saa helposti selvitettyä onko asumistukea mahdollista saada ja kuinka paljon.

Syötä Kelan laskuriin tulot ja asumismenot. Jos näyttää että jotain voisi saada, toimita kipin kapin hakemus liitteineen Kelaan sähköisen asioinnin kautta.

Asumistuen hakuaika on yksi kuukausi eli hakea voi takautuvasti edellisen kuukauden alusta lähtien.

Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin kolme viikkoa.

5 kommenttia artikkeliin ”Kuka voi saada asumistukea?”

 1. Ei kannattais hirveesti huudella jos laskupää ei toimi tai muusta syystä ei osaa tarkastaa tuloksiansa. Vihjeenä voin kertoa, että ainakin yksi näistä on jo pikavilkaisulla laskettu päin honkia.

  Vastaa
 2. Syynä virheeseen saattaa tientekin olla, että kelan laskurit on toteutettu päin hevosen takamusta. Mikä ei itsessään olisi yhtään yllättävää.

  Vastaa
 3. Kiitos palautteesta Mutsis! Esimerkit on tarkistettu Kelan laskurilla ja ne ovat ihan oikein.

  Kela on päivittänyt laskurin vuoden 2019 tasolle, koska asumistuen tulorajoja ja enimmäisasumismenoja korotettiin vuodenvaihteessa. Asumistuen määrät ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2018.

  Blogikirjoitusten tarkoitus on havainnollistaa selvällä suomen kielellä tilanteita, joissa tukia voi olla mahdollista saada. Monet Kelan tuet ovat alikäytössä, koska ihmiset eivät tiedä olevansa oikeutettuja tukiin.

  Vastaa
 4. Missä päin Suomea mahtaa olla noin pienet asumismenot omakotitalossa kuin mitä tuossa laskelmassa on käytetty? Asumismenot ovat laskelmassa vain 103 €/kk. Jos henkilö elää työmarkkinatuella, yli puolet hänen tuloista voi mennä tuollaisessa tilanteessa asumismenoihin. Pudasjärvellähän jo pelkästä sähköverkkoliittymästä maksetaan Carunalle omakotitaloissa perusmaksua tänä vuonna jo peräti 43 €/kk eli 516 €/vuosi, ja sähkön käyttö vasta kallista siellä onkin. Lämmityslaskuun voi Pudasjärvellä upota yli 2000 €/vuosi, ja on asumisessa muitakin menoja.

  Vastaa
  • No ei missään! Kela huomioi omakotitalon menot taulukon mukaan, olivat todelliset kulut sitten kuinka suuret tahansa. Taulukko löytyy Kelan nettisivuilta. Huomioitavat summat on laissa määritelty.

   Vastaa

Kommentoi artikkelia