Kelan etuuksien maksupäivät vuonna 2019

Kela maksaa sosiaaliturvaetuuksia yli 15 miljardia euroa vuodessa. Kuukaudessa Kelan kautta kulkee erilaisia etuusmaksuja yli miljardin euron edestä.

Etuuksia iso liuta. Osa maksetaan säännöllisesti kerran kuussa, osa eripituisten maksujaksojen mukaan ja osa sen jälkeen kun korvaushakemus on käsitelty.

Oheiseen kalenteriin on merkitty kaikki kuukausittain säännöllisesti maksettavat tuet. Kopioi tärkeät maksupäivät kalenteriisi tai tulosta maksukalenteri PDF-tiedostosta.

Kela maksupäivät 2019


Etuuksien maksuaikataulu

Kela maksaa kuukausittaiset etuudet tiettynä päivänä kuukaudesta. Jos pankit ovat silloin kiinni, on maksupäivä edeltävä pankkipäivä. Poikkeuksia ovat kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä maksettavat tuet sekä lapsilisä.

Kun tuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä ja pankit eivät ole auki, tuki maksetaan sitä seuraavana pankkipäivänä.

Lapsilisä maksetaan normaalisti 26. päivä. Jos 26. on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. Lapsilisää ei makseta koskaan maanantaina.

Monien muiden etuuksien maksupäivä riippuu tuen myöntöajankohdasta ja maksujaksojen pituudesta.

Tällaisia tukia ovat mm. sairauspäiväraha ja kuntoutusraha sekä työttömyysetuudet; peruspäiväraha, työmarkkinatuki, liikkuvuusavustus, vuorottelukorvaus ja vielä vanhempainpäivärahat; äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha.

Etuuksien maksaminen ajallaan edellyttää, että tuki on haettu ajoissa, Kela on tehnyt myönteisen päätöksen ja että myönnetyn tuen maksamiselle ei ole estettä.

Kela maksaa useimpien tukien takautuvat maksut heti päätöksenteon jälkeen. Poikkeuksen tekevät ainakin lastenhoidon tuet, jotka maksetaan kuun viimeisenä pankkipäivänä.

Kertakorvaukset maksetaan päätöksenteon jälkeen. Näitä ovat useimmat sairaanhoidon korvaukset mm. lääkekorvaukset, matkakorvaukset, yksityisen lääkärin palkkioiden ja hammashoidon korvaukset.

Jos rahoja ei näy pankkitilillä etuuden maksupäivänä, tarkista maksut Kelan verkkoasioinnissa. Mihin asti päätös on voimassa? Onko hakemus tai tarkastushakemus ratkaistu?

Verkkoasiointi on yleensä nopeampi tapa selvittää tilanne, kuin Kelan puhelinpalveluun soittaminen ja jonottaminen, toimistolla vierailusta puhumattakaan.


Kuukausittain säännöllisesti maksettavat etuudet ja maksupäivät

Kuukauden 1. päivä

Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos päätös tehdään myöhemmin, maksetaan tuki kahden pankkipäivän kuluttua päätöksenteosta.

Kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä maksetaan myös kyseisen kuukauden yleinen asumistuki, opintotuen opintoraha, koulumatkatuki ja sotilasavustus.

Kuukauden  4. päivä

Kuukauden neljäs päivä on eläkkeensaajan asumistuen ja eläketuen maksupäivä. Jos pankit ovat silloin kiinni, tuki on tilillä edellisenä pankkien aukiolopäivänä.

Samana päivänä maksetaan eläkkeiden lapsikorotus, leskeneläke ja lapseneläke niille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla A-K.

Kuukauden 7. päivä

Kela maksaa kuukauden seitsemäntenä päivänä, tai pankkien ollessa kiinni sitä edellisenä pankkipäivänä, kansaneläkkeen (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki), eläkettä saavan hoitotuen, rintamalisän ja vammaistuet (alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki).

Työeläkelaitokset maksavat työeläkkeet yleensä kuukauden alkupuolella. Maksupäivän voi tarkistaa omasta työeläkelaitoksesta.

Kuukauden 10. päivä

Elatustuki maksetaan kuukauden kymmenentenä päivänä hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Kuukauden 14. päivä

Lapsikorotus ja perhe-eläkkeet maksetaan tukien saajille, joiden sukunimen ensimmäinen kirjain on L-R.

Kuukauden 22. päivä

Kela maksaa takuueläkkeen tänä päivänä tai edellisenä päivänä, jolloin pankit ovat avoinna. Lisäksi maksetaan lapsikorotus ja perhe-eläkkeet niille, jotka eivät ole niitä vielä saaneet eli henkilöille, joiden sukunimen ensimmäinen kirjain on väliltä S-Ö.

Kuukauden 25. päivä

Elatusvelvollisen maksamat elatusavut maksetaan kuukauden 25. päivä tai edeltävänä pankkipäivänä.

Kuukauden 26. päivä

Kuukauden 26. päivä on säännönmukainen lapsilisän maksupäivä. Jos maksupäivä osuu lauantaiksi, pyhäpäivälle tai niiden jälkeiselle päivälle, maksetaan lapsilisä edellisenä pankkipäivänä.

Kuukauden 30. päivä

Lastenhoidon tuet eli kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki (hoitajalle tai hoitopaikkaan), joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha maksetaan jälkikäteen kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

2 kommenttia artikkeliin ”Kelan etuuksien maksupäivät vuonna 2019”

  1. Kela maksaa toukokuun 2019 asumistuen 2.5.koska 1.5. on vappupäivä ja pankit ovat kiinni.
    Kannattaa tarkistaa kelasta eikä luottaa tähän rahakirstu.comin tiedotteeseen

    • Aivan oikein Anni! Yleinen asumistuki maksetaan vasta toukokuun toinen päivä, koska se on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

      Asia on merkitty Rahakirstun kalenteriin ja kerrottu artikkelissa: ”Kun tuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä ja pankit eivät ole auki, tuki maksetaan sitä seuraavana pankkipäivänä.”

Kommentoi artikkelia