Kela vie köyhän veronpalautukset, jos ulosotto ei sitä tee

Toimeentulotuen leikkaaminen veronpalautusten takia herättää närää systeemiä kohtaan. Kela huomioi perustoimeentulotuen tulona vähäisen määrän ylittävän osuuden veronpalautuksista.

Miksi Kela vie köyhältä joulurahat? Miksi veronpalautukset huomioidaan vaikka ne eivät ole tuloa? Miksi mätkyjä ei oteta huomioon?


Mitä vähäinen määrä tarkoittaa?

Toimeentulotukeen vaikuttaa vähäisen määrän yli menevä osa veronpalautuksesta. Vähäisenä määränä pidetään alle 50 euron palautusta henkilöä kohti tai alle 100 euroa perhettä kohti.

Suomeksi tämä tarkoittaa, että yksin asuva hyötyy veronpalautuksista korkeintaan 50 euroa. Loppuosa veronpalautuksesta pienentää maksettavan toimeentulotuen määrää.

Esimerkki 1

Sinkkumies Seppo saa veronpalautusta 125 euroa.

Kela huomioi tulona vähäistä määrää ylittävän osan eli 125 € – 50 € = 75 €.

Seppo saa pitää veronpalautukset itsellään, mutta joulukuun toimeentulotuen määrä on 75 euroa normaalia pienempi.

Veronpalautuksista huomioimatta jätetyn vähäisen määrän ansiosta Sepolla on kuitenkin käytössään 50 euroa enemmän.

Esimerkki 2

Pertin veronpalautus on 80 euroa ja puoliso Tiinan veronpalautus 90 euroa. Pertillä ja Tiinalla on kaksi lasta.

Kela huomioi toimeentulotukilaskelmassa perheen 100 euron ylittävän osuuden eli 80 € + 90 € – 100 € = 70 €.

Kahden tai useamman hengen toimeentulotukiperheissä vähäisen määrän raja on sata euroa riippumatta perheenjäsenten lukumäärästä. Raja on siis sama kahden aikuisen talouksissa, yhden lapsen yksinhuoltajalla sekä monilapsisissa perheissä.

Esimerkki 3

Liisa saa veronpalautusta 300 euroa. Normaalisti hän saa toimeentulotukea noin sata euroa kuukaudessa.

Kela huomioi joulukuulle tulona veronpalautuksesta vähäisen määrän ylittävän osan eli 250 euroa.

Joulukuulta syntyy ylijäämää 150 euroa, joka vyörytetään tammikuulle.

Tammikuussa ylijäämästä huomioidaan tulona taas vähäisen määrän ylittävä osa eli 100 euroa.

Iso veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen usean kuukauden ajan. Ylijäämää voidaan vyöryttää teoriassa niin pitkään kuin sitä on ja sillä voidaan laskea tultavan toimeen. Kela harkitsee tilannetta aina tapauskohtaisesti.


Miksi Kela vie rahat?

Tarkalleen ottaen Kela ei vie mitään, vaan antaa vähemmän. Veronpalautus on käytettävissä olevaa rahaa, joten se pienentää toimeentulotukea.

Siitä voi olla montaa mieltä onko veronpalautus tuloa vai jotain muuta. Sillä ei ole kuitenkaan merkitystä millä termillä tuota rahaa kutsuu, koska perustoimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon lähde ja sen määrään vaikuttavat kaikki tulot ja käytettävissä varat.

Veronpalautusten huomioiminen ei ole Kelan keksintö, vaan perustoimeentulotuen ollessa kunnan sosiaalitoimen kontolla on toimittu samoin. Tosin käytännöt ovat voineet vaihdella kuntakohtaisesti.

Perustoimeentulotuen siirrossa Kelalle yksi tavoitteista olikin käytäntöjen yhtenäistäminen. Nyt kaikkia toimeentulotukiasiakkaita kohdellaan asuinkunnasta riippumatta yhtä hyvin tai yhtä huonosti, miten sen nyt ottaa.

Lisäksi veronpalautuksen tai mätkyjen määrään voi itse vaikuttaa ennakonpidätysprosenttia muuttamalla. Lopullisen verotuksen määrään ei voi vaikuttaa. Verokarhu vie omansa ennemmin tai myöhemmin.

Veronpalautus tarkoittaa, että edellisenä vuonna ennakonpidätys on ollut liian suuri ja veronalaisista tuloista on jäänyt vähemmän käteen. Jos tuolloin on maksettu toimeentulotukea, niin sitä on vastaavasti maksettu enemmän kun nettotulot ovat olleet pienemmät. Jos ennakonpidätys olisi ollut pienempi, olisi toimeentulotukea maksettu vähemmän.

Jos veronpalautusta ei huomioitaisi toimeentulotuessa, kannattaisi ennakonpidätysprosentti nostaa korkeaksi ja siten nostaa isompaa toimeentulotukea ja kuitata veronpalautukset myöhemmin omaan taskuun.


Miksi mätkyjä ei huomioida?

Mätkyjä eli jäännösveroa ei huomioida toimeentulotuen menona. Tämä samasta, yllä mainitusta syystä – ennakonpidätysprosenttia on mahdollista säädellä itse.

Jos veromätkyt huomioitaisiin menona, silloin kannattaisi pitää ennakonpidätysprosentti mahdollisimman pienenä ja nauttia vuoden mittaan suuremmista nettotuloista ja sitten hakea mätkyjen maksamiseen toimeentulotukea.


Ulosotto huomioidaan

Kokonaan ulosmitattavaa veronpalautusta tai osittain ulosmitattavan veronpalautuksen osuutta ei huomioida tulona. Jos siis vouti vie koko veronpalautuksen, ei veronpalautus vaikuta toimeentulotuen määrään mitenkään.

Veronpalautuksen ulosmittauksesta on toimitettava Kelaan todistus, koska Kelalla ei ole tietoa ulosmittauksesta, eikä Kela saa tietoa ulosottovirastosta.

Todistuksen perusteella Kela voi tarkistaa toimeentulotukipäätöksen, jos ulosmitattava veronpalautus on ehditty huomioida tulona.

Joulukuun tiliote ei ole riittävä selvitys veronpalautuksen ulosmittaamisesta. Veronpalautuksen voi saada myös käteisenä maksuosoituksella, jos verottajalle ei ole ilmoitettu tilinumeroa.

Todistus veronpalautuksen ulosmittaamisesta tulee postitse yleensä marraskuun aikana. Jos todistusta ei ole tullut, on todistus pyydettävä ulosottovirastosta.


Miten köyhän kannattaa tehdä?

Toimeentulotuen saajan kannattaa säätää veroprosentti siten, että ei ainakaan joutuisi maksamaan mätkyjä ja vielä siten, että veronpalautusta tulisi vähintään 50 euroa (tai perheellä 100 euroa). Omia tuloja ja veroja pitää siis seurata ja tarvittaessa tilata loppuvuodesta muutosverokortti.

Muutosverokortin tarvetta voi arvioida verottajan veroprosenttilaskurilla. Verokortin voi tilata OmaVerossa. Kelan maksamia etuuksia varten tarvitaan muutosverokortti sosiaalietuuksia varten, jonka voi valita toimitettavaksi suoraan Kelaan.

Veroprosenttilaskuria ja verokortin tilausta varten tarvitaan tiedot tähän mennessä maksetuista tuloista ja veroista, arvio koko vuoden tuloista sekä tiedot mahdollisista vähennyksistä.

Mätkyjen maksuaikataulusta voi neuvotella verottajan kanssa, mikäli mätkyjä ei pysty maksamaan eräpäivään mennessä. Maksujärjestelyyn pääsy edellyttää, että aikaisempia veroja ei ole ulosotossa.

Kela saa tiedon veronpalautuksista suoraan verottajalta. Jos Kelan tekemässä toimeentulotukipäätöksessä veronpalautus on huomioitu liian suurena, pitää tuen tarkistusta hakea erikseen.

Kommentoi artikkelia