Kela vie köyhän veronpalautukset, jos ulosotto ei sitä tee

Toimeentulotuen leikkaaminen veronpalautusten takia herättää närää systeemiä kohtaan. Kela huomioi perustoimeentulotuen tulona vähäisen määrän ylittävän osuuden veronpalautuksista.

Miten veronpalautus vaikuttaa toimeentulotukeen?

Miksi Kela vie köyhältä veronpalautukset? Miksi veronpalautukset huomioidaan tulona vaikka ne eivät ole tuloa?

Paljonko on vähäinen määrä? Miksi mätkyjä ei oteta huomioon?

Milloin veronpalautus maksetaan?


Mitä vähäinen määrä tarkoittaa?

Toimeentulotukeen vaikuttaa vähäisen määrän yli menevä osa veronpalautuksesta. Vähäisenä määränä pidetään alle 50 euron palautusta henkilöä kohti tai alle 100 euroa perhettä kohti.

Suomeksi tämä tarkoittaa, että yksin asuva hyötyy veronpalautuksista korkeintaan 50 euroa. Loppuosa veronpalautuksesta pienentää maksettavan toimeentulotuen määrää.

Esimerkki 1

Sinkkumies Seppo saa veronpalautusta 125 euroa.

Kela huomioi tulona vähäistä määrää ylittävän osan eli 125 € – 50 € = 75 €.

Seppo saa pitää veronpalautukset itsellään, mutta veronpalautuksen maksukuukautena toimeentulotuen määrä on 75 euroa normaalia pienempi.

Veronpalautuksista huomioimatta jätetyn vähäisen määrän ansiosta Sepolla on kuitenkin käytössään 50 euroa normaalikuukautta enemmän.

Esimerkki 2

Pertin veronpalautus on 80 euroa ja puoliso Tiinan veronpalautus 90 euroa. Pertillä ja Tiinalla on kaksi lasta.

Kela huomioi toimeentulotukilaskelmassa perheen 100 euron ylittävän osuuden eli 80 € + 90 € – 100 € = 70 €.

Kahden tai useamman hengen toimeentulotukiperheissä vähäisen määrän raja on sata euroa riippumatta perheenjäsenten lukumäärästä. Raja on siis sama kahden aikuisen talouksissa, yhden lapsen yksinhuoltajalla sekä monilapsisissa perheissä.

Esimerkki 3

Yksin asuva Liisa saa veronpalautusta 300 euroa. Normaalisti hän saa toimeentulotukea noin sata euroa kuukaudessa.

Kela huomioi tulona veronpalautuksesta vähäisen määrän ylittävän osan eli 250 euroa.

Syntyy ylijäämä 150 euroa, joka vyörytetään seuraavalla kuukaudelle.

Seuraavana kuukautena ylijäämästä huomioidaan tulona taas vähäisen määrän ylittävä osa eli 100 euroa.

Iso veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen usean kuukauden ajan. Ylijäämää voidaan vyöryttää teoriassa niin pitkään kuin sitä on ja sillä voidaan laskea tultavan toimeen. Ylijäämän suuruudesta riippumatta Kela harkitsee tilannetta aina tapauskohtaisesti.


Miksi Kela vie rahat?

Tarkalleen ottaen Kela ei vie mitään, vaan antaa vähemmän. Veronpalautus on käytettävissä olevaa rahaa, joten se pienentää toimeentulotukea.

Onko veronpalautus tuloa vai jotain muuta, siitä voi olla montaa mieltä. Sillä ei ole kuitenkaan merkitystä millä termillä tuota rahaa kutsuu, koska perustoimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon lähde ja sen määrään vaikuttavat kaikki tulot ja käytettävissä varat.

Veronpalautusten huomioiminen ei ole Kelan keksintö, vaan perustoimeentulotuen ollessa kunnan sosiaalitoimen kontolla on toimittu samoin. Tosin käytännöt ovat voineet vaihdella kuntakohtaisesti.

Perustoimeentulotuen siirrossa Kelalle yksi tavoitteista olikin käytäntöjen yhtenäistäminen. Nyt kaikkia toimeentulotukiasiakkaita kohdellaan asuinkunnasta riippumatta yhtä hyvin tai yhtä huonosti, miten sen nyt ottaa.

Lisäksi veronpalautuksen tai mätkyjen määrään voi itse vaikuttaa ennakonpidätysprosenttia muuttamalla. Lopullisen verotuksen määrään ei voi vaikuttaa. Verokarhu vie omansa ennemmin tai myöhemmin.

Veronpalautus tarkoittaa sitä, että edellisenä vuonna ennakonpidätys on ollut liian suuri ja veronalaisista tuloista on jäänyt vähemmän käteen. Jos tuolloin on maksettu toimeentulotukea, niin sitä on vastaavasti maksettu enemmän kun nettotulot ovat olleet pienemmät. Jos ennakonpidätys olisi ollut pienempi, olisi toimeentulotukea maksettu vähemmän.

Jos veronpalautusta ei huomioitaisi toimeentulotuessa, kannattaisi ennakonpidätysprosentti nostaa korkeaksi ja siten nostaa isompaa toimeentulotukea ja kuitata veronpalautukset myöhemmin omaan taskuun.


Miksi mätkyjä ei huomioida?

Mätkyjä eli jäännösveroa ei huomioida toimeentulotuen menona. Tämä samasta, yllä mainitusta syystä – ennakonpidätysprosenttia on mahdollista säädellä itse.

Jos veromätkyt huomioitaisiin menona, silloin kannattaisi pitää ennakonpidätysprosentti mahdollisimman pienenä ja nauttia vuoden mittaan suuremmista nettotuloista ja sitten hakea mätkyjen maksamiseen toimeentulotukea.


Ulosotto huomioidaan

Kokonaan ulosmitattavaa veronpalautusta tai osittain ulosmitattavan veronpalautuksen osuutta ei huomioida tulona. Jos siis vouti vie koko veronpalautuksen, ei veronpalautus vaikuta toimeentulotuen määrään mitenkään.

Veronpalautuksen ulosmittauksesta on toimitettava Kelaan todistus, koska Kelalla ei ole tietoa ulosmittauksesta, eikä Kela saa tietoa ulosottovirastosta.

Kela voi todistuksen perusteella tarkistaa toimeentulotukipäätöksen, jos ulosmitattava veronpalautus on ehditty huomioida tulona.

Tiliote ei ole riittävä selvitys veronpalautuksen ulosmittaamisesta, koska veronpalautuksen voi saada myös käteisenä maksuosoituksella, jos verottajalle ei ole ilmoitettu tilinumeroa.

Todistuksen veronpalautuksen ulosmittauksesta saa ulosottovirastosta tai Oikeuslaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta.


Miten köyhän kannattaa tehdä?

Toimeentulotuen saajan kannattaa säätää ennakonpidätysprosentti siten, että ei ainakaan joutuisi maksamaan mätkyjä.

Omia tuloja ja veroja pitää siis seurata ja tarvittaessa tilata loppuvuodesta muutosverokortti tai korottaa ennakonpidätysprosenttia ilmoittamalla uusi ennakonpidätys Kelalle, työnantajalle tai muulle maksajalle.

Muutosverokortin tarvetta voi arvioida verottajan veroprosenttilaskurilla. Verokortin voi tilata OmaVerossa. OmaVerosta voi myös tarkistaa veronpalautuksen maksupäivän.

Kelan maksamia etuuksia varten tarvitaan muutosverokortti sosiaalietuuksia varten, jonka voi valita toimitettavaksi suoraan Kelaan.

Veroprosenttilaskuria ja verokortin tilausta varten tarvitaan tiedot vuoden aikana jo maksetuista tuloista ja veroista, arvio koko vuoden tuloista sekä tiedot mahdollisista vähennyksistä.

Mätkyjen maksuaikataulusta voi neuvotella verottajan kanssa, mikäli mätkyjä ei pysty maksamaan eräpäivään mennessä. Maksujärjestelyyn pääsy edellyttää, että aikaisempia veroja ei ole ulosotossa.

Kela saa tiedon veronpalautuksista suoraan verottajalta. Jos Kelan tekemässä toimeentulotukipäätöksessä veronpalautus on huomioitu väärin, pitää tuen tarkistusta hakea erikseen.

Kommentoi artikkelia