Karenssia pukkaa ja Kela vie tuet

Karenssi ja tukien menettäminen on usein vältettävissä, jos vain osaa toimia oikein Kelan ja TE-toimiston kanssa. Kela ja TE-toimisto tekevät päätökset lakien puitteissa ja siksi maalaisjärjellä ajateltu toimintatapa ei aina ole oikea toimintatapa.

Ei-niin-rakkaalla lapsella on monta nimeä: Työ- ja elinkeinotoimisto, TE-toimisto, TE-palvelut, työvoimatoimisto, työnvälitystoimisto, työkkäri. Kyseinen viranomainen päättää karenssista ja maksaja eli Kela tai työttömyyskassa työttömyysetuuden maksuedellytysten täyttymisestä.

Tutustutaan tarkemmin muutamaan tapaukseen – miksi Kela vei tuet ja kuinka työttömänä voi välttää tukiviidakon pahimmat karikot.


Työkokeilu Susanna

Työkokeilupäivät muuttuivat – rahat jäivät saamatta

Susanna meni vapaaehtoisesti työkokeiluun yksityisyritykseen hankkimaan työkokemusta. Työkokeilusopimuksen mukaan töitä on yhtenä tai kahtena päivänä viikossa keskiviikkoisin, torstaisin tai perjantaisin.

Yrittäjän loman takia yrittäjä ja Susanna sopivat keskenään, että töitä on aluksi ensimmäisen viikon maanantaina ja seuraavana kahtena viikkona ei ollenkaan. He järkeilivät, että Susanna voi tehdä puuttuvat työpäivät sisään myöhemmin.

Työkokeilun ajalta piti saada normaali työmarkkinatuki ja työkokeilupäiviltä yhdeksän euron kulukorvaus. Susanna ilmoitti Kelaan todelliset työpäivänsä. Kuinkas ollakaan, Kela jätti maksamatta kolmen päivän työmarkkinatuet.

Susanna ei ollut työkokeilussa ennalta sovittuina päivinä. Poissaololle ei ollut hyväksyttävää syytä. Täten Kela ei maksanut työmarkkinatukea kyseisiltä päiviltä.

Järjellä ajateltuna työnantajan loma on hyvä ja perusteltu poissaolon syy, mutta lain mukaan ei kuitenkaan sellainen syy, jonka perusteella tuki voitaisiin maksaa (ilman kulukorvausta).

Työttömyysturvalaki

Työttömyysturvalain mukaan hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat työkyvyttömyys eli oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, työhaastattelu tai julkisen luottamustoimen hoitaminen. Työttömyysturvalaki on tässä suhteessa yksiselitteinen ja joustamaton. Muita hyväksyttäviä poissaolon syitä ei ole.

Työskentelyyn liittyvistä muutoksista ei oltu ilmoitettu TE-toimistoon, joten Kela teki päätöksen alkuperäisen työvoimapoliittisen lausunnon mukaan. Kela ei voi kävellä TE-toimiston lausunnon yli.

Jos muutoksista olisi ilmoitettu ajoissa TE-toimistoon, olisi TE-toimisto antanut Kelalle uuden lausunnon muuttuneen tilanteen mukaisesti ja Susanna olisi saanut rahansa ongelmitta.


Työtoiminta Minttu

Todistajana oikeudessa – Kela vei rahat

Minttu joutui menemään sakon uhalla todistajaksi oikeuteen. Mintulla olisi ollut samana päivänä kuntouttavaa työtoimintaa. Kela ei maksanut tukea poissaolon vuoksi.

Rahojen menettämisen syy on sama kuin edellisessä tapauksessa. Laki ei tunne muita hyväksyttäviä syitä poissaololle kuin edellä luetellut neljä syytä.

Minttu pystyy oikeuden todistajana hakemaan tuomioistuimelta korvausta taloudellisista menetyksistä sekä matkakuluista.


Kurssi Juhamatti

Vapaaehtoisesti kurssille – työvoimatoimisto palkitsi karenssilla

Juhamatti ilmoittautui vapaaehtoisesti työnhakuvalmennukseen täyttääkseen aktiivimallin velvoitteen. Hän peruutti ilmoittautumisen saatuaan työpaikan. Työt alkaisivat parin kuukauden kuluttua.

TE-toimisto määräsi kahden kuukauden karenssin, koska Juhamatti oli ”ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta. Hakijan ei voida katsoa esittäneen pätevää syytä velvoittavasta palvelusta kieltäytymiselle. Ei myöskään ole sopinut palvelun perumisesta TE-toimiston kanssa.”

Työnhakuvalmennuksen peruuttamisesta olisi pitänyt sopia TE-toimiston kanssa ja homma olisi ollut kunnossa. Juhamatti myöntää vuodatuksessaan itsekin, että ei lukenut TE-toimiston ohjeita tarpeeksi tarkasti.


Näin vältät karenssin ja tukien menetyksen

Miten välttää karenssi ja tukien menetys

 • Pidä osoite- ja yhteystiedot ajan tasalla

  Kela ja TE-toimisto hoitavat yhteydenpidon postitse tai sähköisen asioinnin kautta. TE-toimisto tekee nykyisin kolmen kuukauden määräaikaishaastattelut puhelimitse. Myös Kelasta voi tulla soitto esimerkiksi vireillä olevaan hakemukseen liittyen.

  Ilmoita asuinpaikan vaihdoksesta Postille ja maistraatille muuttoilmoituksella. Kela saa osoitetiedot suoraan väestörekisteristä. TE-toimistoon osoitetiedot eivät välity, vaan ne on ilmoitettava itse, helpoimmin verkossa TE-toimiston Oma asioinnissa. Samalla kannattaa päivittää puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  TE-toimiston lähettämät kirjeet saa tilattua sähköisenä versiona Netpostiin, jolloin tärkeät postit tulevat aina perille ja pysyvät varmassa tallessa. Saapuneista kirjeistä voi tilata ilmaiseksi ilmoituksen sähköpostiin. Tekstiviesti-ilmoitus on maksullinen.

 • Lue kirjeet ja viestit tarkasti

  Kirjeet ja viestit on parasta lukea pilkuntarkasti alusta loppuun. Jos sisältö ei aukea ensimmäisellä lukukerralla, lue vielä toiseen kertaan. Tarpeen tullen soita Kelan tai TE-toimiston puhelinpalveluun.

 • Toimi annettujen ohjeiden mukaan ja pidä kiinni aikatauluista

  Suorita TE-toimiston määräämät tehtävät ja toimita selvitykset annettuun päivämäärään mennessä sekä saavu tapaamisiin sovittuna aikana.

  Tarjotun työn hakemisen, työllistymissuunnitelman laatimisen tai muun tehtävän laiminlyönti johtaa maksujen katkeamiseen tai karenssiin.

 • Ilmoita työnhakuun liittyvistä muutoksista TE-toimistoon

  Maalaisjärjen käyttö on sallittua, mutta omin päin ei kannata tehdä mitään.

  Kaikista muutoksista on aina ilmoitettava TE-toimistoon, kuten esimerkkitapauksista opimme.

Kommentoi artikkelia